یکم تاپیک قدیمیه ولی
آیپاد 2 دارم
همون اول وقتی فریمور رو به برنامه وارد میکنم نمی شناسدش
چه کنم؟