× توجه! انجمن موبایلستان به صورت آرشیو فعال می باشد و امکان ثبت مطلب جدید از سمت کاربر میسر نخواهد بود.

× توجه! لطفا در هنگام مشاهده مطالب حتما تاریخ انتشار مطلب را ملاحظه بفرمایید تا از معتبر بودن مطلب اطمینان حاصل کنید.
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

آرشیو

 1. Top | #1


  درجه : عضو طلایی
  شماره كاربري : 576089
  نام : MoHaMaD
  نوشته ها: 1,646
  سپاس ها : 14,843
  سپاس از شما 17,199 بار در 2,256 پست
  جزئيات بيشتر

  Bad دانلود فیرم ور قدیمی 701 ورژن (111.10.1009)(RM-774)(Belle)_*فارسی*_(دانلود از سرور مستقیم)

  به نام او

  دانلود فیرم ور جدید 701 ورژن (111.10.1009)(RM-774)(Belle)_*فارسی*_(دانلود از سرور مستقیم)  از لینک های زیر نسبت به مدل دانلود کنید.

  بین MEA9 و MEA10 و MEA11 تفاوتی وجود ندارد ، تنها به نسبت رنگ گوشی
  از بین پروداکت کدهای زیر یکی را انتخاب کنید و فایلها را دانلود نمائید.


  پروداک کد های فارسی...

  059K0W6: _mea_afganistan_amethyst
  059K0W5: _mea_afganistan_dark_steel
  059K0W4: _mea_afganistan_light_silver
  059K0W7: _mea_afganistan_steel_blue

  059J7N8: _mea_mea10_amethyst

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22EOFJBVCY/--LID--FiRe1313777934571/RM774_059J7N8_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22ELEIJLLN/--LID--FiRe1313777935824/RM774_059J7N8_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22HIJBJYSJ/--LID--FiRe1313777933514/RM774_059J7N8_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22CRLSXKIJ/--LID--FiRe1313775491201/RM-774_111.010.1009_11.01_MEA_C_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OHMXWLCO/--LID--FiRe1313775365911/RM-774_111.010.1009_U06.01_79u.uda.fpsx

  059J830: _mea_mea10_steel_blue

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22QGLCAGMS/--LID--FiRe1313779220025/RM774_059J830_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22UHSYGYBE/--LID--FiRe1313779221250/RM774_059J830_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22DNIEKIFU/--LID--FiRe1313779218838/RM774_059J830_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22CRLSXKIJ/--LID--FiRe1313775491201/RM-774_111.010.1009_11.01_MEA_C_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OHMXWLCO/--LID--FiRe1313775365911/RM-774_111.010.1009_U06.01_79u.uda.fpsx

  059J7K4: _mea_mea11_amethyst

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22VFYYKLXT/--LID--FiRe1313777341065/RM774_059J7K4_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OSPPASOA/--LID--FiRe1313777342256/RM774_059J7K4_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22GEIOQTSR/--LID--FiRe1313777339635/RM774_059J7K4_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OPIDBXKC/--LID--FiRe1313773646431/RM-774_111.010.1009_12.01_MEA_I_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FIFDYVGH/--LID--FiRe1313773647641/RM-774_111.010.1009_U04.01_79u.uda.fpsx

  059J7Z8: _mea_mea11_steel_blue

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22WXLVEMQX/--LID--FiRe1313778571409/RM774_059J7Z8_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22CFBFMUII/--LID--FiRe1313778572606/RM774_059J7Z8_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22CQSORIVY/--LID--FiRe1313778570201/RM774_059J7Z8_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OPIDBXKC/--LID--FiRe1313773646431/RM-774_111.010.1009_12.01_MEA_I_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FIFDYVGH/--LID--FiRe1313773647641/RM-774_111.010.1009_U04.01_79u.uda.fpsx

  059J7N7: _mea_mea9_amethyst

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22KYYRDBNN/--LID--FiRe1313777914423/RM774_059J7N7_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OUMHMOJQ/--LID--FiRe1313777916161/RM774_059J7N7_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FUVNQQLO/--LID--FiRe1313777909214/RM774_059J7N7_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22CRLSXKIJ/--LID--FiRe1313775491201/RM-774_111.010.1009_11.01_MEA_C_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OHMXWLCO/--LID--FiRe1313775365911/RM-774_111.010.1009_U06.01_79u.uda.fpsx

  059H226: _mea10_dark_steel

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22PTTACTXV/--LID--FiRe1313776070924/RM774_059H226_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22RVBYMADJ/--LID--FiRe1313776072052/RM774_059H226_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22KRAVUBGX/--LID--FiRe1313776069716/RM774_059H226_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22CRLSXKIJ/--LID--FiRe1313775491201/RM-774_111.010.1009_11.01_MEA_C_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OHMXWLCO/--LID--FiRe1313775365911/RM-774_111.010.1009_U06.01_79u.uda.fpsx

  059H200: _mea10_light_silver

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22PQUUEWEO/--LID--FiRe1313775546188/RM774_059H200_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22EBGOLYSN/--LID--FiRe1313775547279/RM774_059H200_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22PVICUQPG/--LID--FiRe1313775545031/RM774_059H200_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22CRLSXKIJ/--LID--FiRe1313775491201/RM-774_111.010.1009_11.01_MEA_C_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OHMXWLCO/--LID--FiRe1313775365911/RM-774_111.010.1009_U06.01_79u.uda.fpsx

  059H208: _mea11_dark_steel

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22BPYESHSR/--LID--FiRe1313775710584/RM774_059H208_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22SROKCUFC/--LID--FiRe1313775711716/RM774_059H208_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22VQUVMVVY/--LID--FiRe1313775709406/RM774_059H208_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OPIDBXKC/--LID--FiRe1313773646431/RM-774_111.010.1009_12.01_MEA_I_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FIFDYVGH/--LID--FiRe1313773647641/RM-774_111.010.1009_U04.01_79u.uda.fpsx

  059H1W7: _mea11_light_silver

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22GRKBRKIJ/--LID--FiRe1313773649187/RM774_059H1W7_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22KEOFQFHC/--LID--FiRe1313773650417/RM774_059H1W7_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22JFBXWNVX/--LID--FiRe1313773645267/RM774_059H1W7_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OPIDBXKC/--LID--FiRe1313773646431/RM-774_111.010.1009_12.01_MEA_I_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FIFDYVGH/--LID--FiRe1313773647641/RM-774_111.010.1009_U04.01_79u.uda.fpsx

  059H225: _mea9_dark_steel

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OBJWYLQC/--LID--FiRe1313776051796/RM774_059H225_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TGFQJIGM/--LID--FiRe1313776056333/RM774_059H225_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22QWLDBEIT/--LID--FiRe1313776050678/RM774_059H225_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22CRLSXKIJ/--LID--FiRe1313775491201/RM-774_111.010.1009_11.01_MEA_C_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OHMXWLCO/--LID--FiRe1313775365911/RM-774_111.010.1009_U06.01_79u.uda.fpsx

  059H1Z9: _mea9_light_silver

  کد:
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22BKYWAJRL/--LID--FiRe1313775526769/RM774_059H1Z9_111.010.1009_010_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22GWVIKNTK/--LID--FiRe1313775527882/RM774_059H1Z9_111.010.1009_010.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22TVWLXPSW/--LID--FiRe1313766969017/RM-774_111.010.1009_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22AEPTATAT/--LID--FiRe1313775525421/RM774_059H1Z9_111.010.1009_010.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22CRLSXKIJ/--LID--FiRe1313775491201/RM-774_111.010.1009_11.01_MEA_C_79u_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22FGDBMEVM/--LID--FiRe1313766966566/RM-774_111.010.1009_79u_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/interface/FiRe/2011/8/--FID--A0A22OHMXWLCO/--LID--FiRe1313775365911/RM-774_111.010.1009_U06.01_79u.uda.fpsx


 2. 12 كاربر زير از شما ®.TiTAN عزيز، سپاسگزاری كرده اند
 3. Top | #2


  درجه : عضو ممتاز
  شماره كاربري : 126004
  نام : ☆☆ Angelical ☆☆
  نوشته ها: 811
  سپاس ها : 842
  سپاس از شما 734 بار در 268 پست
  جزئيات بيشتر

  پیش فرض

  سلام... یه سوال میشه این فیرمور رو ری n8 هم تصب کرد؟ 4. Top | #3


  درجه : عضو طلایی
  شماره كاربري : 576089
  نام : MoHaMaD
  نوشته ها: 1,646
  سپاس ها : 14,843
  سپاس از شما 17,199 بار در 2,256 پست
  جزئيات بيشتر

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط angelical
  سلام... یه سوال میشه این فیرمور رو ری n8 هم تصب کرد؟

  دوست عزیز این فریمور مخصوص گوشی 701 هستش و نمیشه روی گوشی دیگری نصب کرد ...

 5. 2 كاربر زير از شما ®.TiTAN عزيز، سپاسگزاری كرده اند
 6. Top | #4


  درجه : مدير بازنشسته
  بخش : معرفی گوشی ها | WP
  شماره كاربري : 240889
  نام : RezA
  نوشته ها: 10,322
  سپاس ها : 53,145
  سپاس از شما 112,384 بار در 11,913 پست
  جزئيات بيشتر

  پیش فرض

  میگه 701 توی بازار اومده؟؟؟

 7. كاربران زير از شما EmmaWLove عزيز، سپاسگزاری كرده اند
 8. Top | #5


  درجه : مدير بازنشسته
  رتبه :
  بخش : symbian os ، meego maemo ، تعمیرات
  شماره كاربري : 151591
  نوشته ها: 11,336
  سپاس ها : 109,227
  سپاس از شما 93,572 بار در 12,684 پست
  جزئيات بيشتر

  Good

  نقل قول نوشته اصلی توسط kurosh08
  میگه 701 توی بازار اومده؟؟؟
  سلام


  فعلا خیر ، ولی به زودی عرضه میشه.

  --------------------------------------------
  .
  .
  .


 9. 2 كاربر زير از شما MaKenZi عزيز، سپاسگزاری كرده اند
 10. Top | #6


  درجه : عضو جديد
  شماره كاربري : 314017
  نوشته ها: 14
  سپاس ها : 10
  سپاس از شما 16 بار در 8 پست
  جزئيات بيشتر

  پیش فرض

  بله اومده با قیمت 510 هزار تومن به فروش میرسه
   توضیحاتی درباره این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •