سلام، کسی نیست کمکم کنه امروز گوشیم و داشتم آپدیت میکردم تو وسط مراحل نصب قطع شد دیگه بالا نمیاد