آقا ما دنبال کاستوم رامی هستیم که دوربینش با کیفیت عکس بگیره ، لطفا راهنمایی کنن اساتید
با تشکر