واقعا این سونیه
دمت گرم واقعا یه دونه ای
من که خیلی حال کردن