کسی هست باکس داشته باشه که با گوشیهای LG سازگار باشه؟‌ یه لطف میخواستم واسم کنین.