ده سوال اصلی كه باید از ارائه كننده تجهیزات wimax پرسید
شركت مخابراتی ممكن است به بیش از یك فناوری برای همه نیازهای شان احتیاج پیدا كنند . در این صورت آیا یك سازنده ی واحد می تواند تمامی این نیازها را برآورده كند یا این كه شركت مخابراتی باید از روش چند سازنده ای پیروی كند ؟ جواب این سوال برای شركت های مختلف می تواند متفاوت باشد و بستگی به نیازهای آن ها دارد .انتخاب سازنده

انتخاب سازنده تجهیزات رادیویی در ابتدا با تعیین طرح تجاری شركت مخابراتی مشخص می شود طرحی كه درآن نخست نیازمندی های شركت مخابراتی و همچنین نوع مشتریان آن بر حسب این كه خانگی یا تجاری هستند مشخص می شود. سپس شركت مخابراتی باید خودرا با تجهیزات رادیویی موجود در بازار هماهنگ و متناسب كند.
شركت مخابراتی ممكن است به بیش از یك فناوری برای همه نیازهای شان احتیاج پیدا كنند . در این صورت آیا یك سازنده ی واحد می تواند تمامی این نیازها را برآورده كند یا این كه شركت مخابراتی باید از روش چند سازنده ای پیروی كند ؟ جواب این سوال برای شركت های مختلف می تواند متفاوت باشد و بستگی به نیازهای آن ها دارد .اما با همه این ها چگونگی برخورد شركت مخابراتی با سازندگان و سئوالاتی كه از آن ها می كند می تواند برتوان و قابلیت آن به عنوان فراهم آور خدمات بدون سیم اثر بسیار مهم و حیاتی بگذارد.

ده سئوال كلیدی كه باید قبل از تصمیم گیری نهایی از سازنده های تجهیرات پرسید عبارتند از:1- از چه بسامدهاو استاندارد هایی پشتیبانی می كنید؟ و مدل های تان برای ارائه خدمات به چه دسته از مشتریانی طراحی شده است ؟

2- آیا ارتقاء های جدید تان در خصوصفناوری , با فناوری فعلی سازگار خواهد بود ؟ و چگونه می توانیم از سرمایه گذاری خود به طور مناسب حفاظت كنیم؟

3- نقشه راه تان در خصوص محصولات در سه و پنج سال آینده چگونه خواهد بود ؟ قادر به ارئه چه مقدار پهنای باند نقطه –به چند- نقطه (p2mp) خواهید بود ؟

4- اندازه گیری های متریك عملكرد محصولات تان چگونه به تائید رسیده است ؟ آیا آزمایش شده اند ؟آ یا براساس استقرار واقعی هستند ؟ و آیا می توانیم با مشتریان تان در این خصوص صحبت كنیم ؟

5- وسعت و محدوده زمانی محصولات تان چگونه است ؟ چه مدتی است كه دراین زمینه فعالیت می كنید ؟ چه تعداد مشتری در سراسر دنیا دارید و كجاها هستند ؟

6- زمان لازم برای ارسال تجهیزات چه مدت خواهد بود و آیا ارسال محموله ها را ضمانت می كنید؟ و در هر بار ارسال ،چه حجمی از تجهیزات را می توانیم دریافت كنیم ؟

7- آیا توانایی و تجربه ارائه راه حل به شركت های مخابراتی از نوع ما را دارید ؟مشتریان عمده تان كه از نظر اندازه و نوع فعالیت شبیه ما هستند كدام ها هستند ؟

8- رقیبان عمده تان چه كسانی هستند و چرا ؟ نقطه قوت و ضعف تان در برابر آن ها شامل چه مواردی است ؟

9- آیا قادر به ارائه خدمات حرفه ای و یا یكپارچه سازی هستید و یا در این موارد شركایی دارید كه بتوانند چنین كارهایی را انجام دهند ؟

10- ضمانت تان ا به چه شكلی است ؟ و آیا دارای پشتیبانی فنی هستید كه در مواقع وجود مشكلات فنی بتواند ما را پشتیبانی كند؟ بزرگ ترین مشكل و نقص محصولات رادیویی تان چیست ؟