شاید شما فکر کنید اگه با شماره 888 تماس بگیرید از حسابتون کم نمیشه ولی باید بگم اگه بخواین از طریق این شماره بدونین چقدر از حسابتون مونده به همون مقدار از حسابتون کم میشه.
برای این که بدون هزینه بدونید که چقدر از حسابتون مونده بزنید #140* و بعد کلید شماره گرفتنو بزنید. حالا برای شما مینویسه چقدر از حسابتون مونده بدون اینکه هزینه ای داشته باشه.
سعيدست