رئيس مركز اطلاعات تلفن 118 گفت : آمار روزانه يك ميليون و 500 هزار تماس مركز 118 در روز گذشته به دليل 8 رقمي شدن تلفن هاي تهران به 3 ميليون و 50 هزار تماس افزايش يافته است.
رضا رستمي كيا در گفتگو با فارس با اشاره به اينكه در روزهاي معمول اپراتورهاي اين مركز در هر يك ساعت 85 تماس را پاسخ مي گفتند ، افزود : در روزهاي اخير هر اپراتور در هر ساعت بيش از صد تماس تلفني را پاسخگوست.
وي با تاكيد بر اينكه طي روزهاي اخير ميزان تماس مردم با مركز اطلاعات 118 بيش از 2 برابر شده است ، گفت : شركت مخابرات استان تهران بايد ميزان تبليغات خود را در زمينه 8 رقمي شدن تلفنهاي تهران افزايش دهند.
رئيس مركز اطلاعات تلفن ( 118 ) با اشاره به اينكه در روزهاي جمعه قبل از تغيير شماره تلفنها حداكثر 160 هزار تماس با مركز 118 گرفته مي شد ، اظهار داشت : در روز جمعه گذشته بيش از 450 هزار مشترك با مركز 118 تماس گرفته اند و درباره شماره هاي تغيير يافته سوال كرده اند.