یعنی دوباره lg میزنه؟
چرا دوباره LG؟؟
چرا نمیده ب شرکتای دیگه؟؟