دوستان لطفا دست از این بحث های حاشیه ای بردارید اگر این روند ادامه داشته باشه تاپیک قفل میشه