هوواوی چین بر اساس قراردادی 8هزار ایستگاه مرکزی را در جنوب آلمان نصب می کند.به گزارش پايگاه خبري موبايلستان به نقل از موبنا،در این قرارداد که قرار است اپراتور O2باهمکاری نوکیا و نورتل زیر بناهای شبکه GSM را تهیه کنند، هووایی موظف به نصب ایستگاه های مرکزی می باشد.
یکی از مقامات آگاه در این زمینه گفت:تهیه زیر بناهای این شبکه درابتدا به عهده نورتل بود که جایگزین دو شرکت نوکیا زیمنس و اریکسون شده بود.
وی گفت : این پروژه به دلیل این که هووای به کمک T-mobile می بایست تمام اپراتور های اروپا را تحت پوشش سرویس های خود درآورد، به این شرکت چینی واگذار شده است.