موتورولا شرکت آمریکایی تلفن همراه در پی خرید سهام شرکت " Soundbuzz"، پایگاه ارایه کننده سرویس های موسیقیایی سنگاپور است.

به گزارش پايگاه خبري موبايلستان به نقل از موبنا، پایگاه "Soundbuzz" یکی از ارایه کنندگان سرویس های موسیقیایی در آسیا است که 750 هزار پایگاه داده موسیقی دارد و با شرکت هایی مانند موتورولا، Airtelو SingTel همکاری می کند.
موتورولا با خریدارای این پایگاه موسیقیایی می تواند سرویس MOTOMUSIC را علاوه بر چین، در هند، جنوب آسیا، استرالیا و نیوزلند گسترش دهد.