به گزارش پايگاه خبري موبايلستان به نقل از فارس: كشور كره در حالي سال 2007 را به پايان رساند كه آمار مشتركان تلفن هراه در اين كشور به 49 ميليون و 430 هزار نفر رسيد.


به گزارش خبرگزاري فارس، اين آمار در حالي است كه آمار مشتركان تلفن همراه در كره در پايان سال 2006 40 ميليون و 179 هزار نفر بود.
مقامات مخابرات كره اعلام كرده اند كه ضريب نفوذ تلفن همراه در اين كشور 89 درصد رسيده است يعني از هر 100 نفر 89 نفر مشترك تلفن همراه هستند.
در پايان سال 2007 اپراتور KTF تعداد مشتركان خود را 13 ميليون و 720 هزار نفر و اپراتور SKT 21 ميليون و 970 هزار نفر و اپراتور LG 7 ميليون و 810 هزار نفر اعلام كرده اند.