شركت مخابرات رماني با نام تجاري رم‌تله‌كام درحال توسعه برنامه تجاري سه ساله‌اي است كه درآمد اين اپراتور را در سال 2008 كاهش مي‌دهد.

به گزارش پايگاه خبري موبايلستان به نقل از همنا، اين اپراتور اعلام كرده است كه اين برنامه تجاري موجب رشد سود و درآمد اين اپراتور در سال‌هاي 2009 و 2010 خواهد شد.
"يورگوس لوانيديس" مديرعامل اين اپراتور مي‌گويد: درحال طراحي برنامه تجاري هستيم كه موجب كسب درآمد كمتري در سال 2008 خواهد شد اما اين اطمينان را به ما خواهد داد كه در سال‌هاي بعد از آن، درآمد اين اپراتور افزايش يابد.
وي مي‌افزايد: براي كسب يك روند رشد پايدار در سه سال آينده، بايد سال اول را قرباني مي‌كرديم بنابراين سال 2008 به خوبي 2009 نخوهد بود و اندكي بدتر از 2010 خواهد بود.
اين برنامه تجاري جهت بررسي و تائيد براي اعضاي هيات مديره رم تله‌كام ارسال شده است.
رم تله‌كام اعلام كرد كه در 9 ماهه نخست سال 2007 توانسته 19.5 ميليون يورو سود شبكه كسب كند كه اين رقم در سال 2006 در همين بازه زماني 41.6 ميليون يورو بوده است.
درآمد اين شركت عليرغم كاهش رشد در سال 2007 در مقايسه با سال قبل آن 649 ميليون يورو بوده است.
اولويت‌هاي كاري رم تله‌كام براي سال 2008، افزايش درآمد، افزايش كارآيي اپراتور و افزايش سرمايه‌گذاري در عرضه محصولاتي است كه موجب كاهش هزينه‌هاي اين شركت مي‌شود.