الی صلاتی نرم افزار است برای آگاهی از اوقات نماز
امکانات نرم افزار:
قابلیت
محاسبه ی أوقات نماز برای 252 کشور و 9511 شهر


قابلیت هشدار برای اذان و اقامه

نمایش تقویم هجری قمری یا میلادی در صفحه اصلی برنامه

قابلیت چاپ و نمایش أوقات نماز برای یک ماه کامل به تاریخ هجری قمری یا میلادی

نمایش جهت قبله و اطلاعات نجومی در مورد ماه و خورشید

نمایش أذکار صبح و شام در زمان های که خود کاربر مشخص کند.

و دیگر امکانات فوق العاده ... .