به گزارش پايگاه خبري موبايلستان به نقل از موبنا معاون گروه شرکت تحقیقات ارتباطات بین المللی کانادا Idc گفت : ارزش سرویس دهی بازار های ارتباطاتی منطقه آسیا –ا قیانوسیه باستثنای ژاپن در سال 2007بیش از 215میلیارد دلار بوده است.
به گزارش گروه اخبار خارجی " موبنا" ، "سندرا ان جی" اظهار داشت : سود حاصل از سرویس دهی کاریر این منطقه تا 32 میلیارد دلار ثابت مانده است.
سایت "سلولارنیوز" به نقل از این مسوول Idc اعلام کرد : بازار این منطقه در زمینه تجهیزات زیر بنایی شبکه نیز در سال گذشته 13درصد رشد داشته و درآمد آن به 6.6میلیارد دلار رسیده است.
Idc در تحقیقی که در زمینه فعالیت شرکت های مخابراتی و ارتباطی منطقه آسیا –اقیانوسیه باستثنای ژاپن(apej ) انجام داده است، اعلام کرد: شرکت ها ی مخابراتی و ارتباطی در صدد هستند که در سال جاری با راهکارهای جدید توازنی را بین سیاست رشد و حفظ بازار این صنعت برقرار کنند.
معاون گروه Idc گفت : این شرکت ها برای حفظ بازار روش های مختلف را مورد آزمایش قرار می دهند که از جمله این کارها، توسعه راهکارها، مشارکت و سرمایه گذاری ه های مختلف می باشد که لازمه تمام این موارد سرمایه گذاری است.
سندراگفت:با توجه به این موارد شرکت های مخابراتی در پی یافتن راه حل هایی برای برقرای توازن بین سیاست های رشد و حفظ بازار و برگشت مداوم سرمایه هستند.
وی اظهار داشت : رشدسرویس های پهن باند،ip،3g وتقاضا برای راهکارهای بنیادی باعث گسترش بیشتر زیربناها و سرویس های ارتباطی در بازار ارتباطات منطقه آسیا – اقیانوسیه در سال 2008 خواهد شد.