دوستان یعنی هیچکس تبلت نداره با کیبورد که تونسته باشه باهاش فارسی تایپ کنه و به ماهم راه حلشو بگه؟!؟

Sent from my LT18i using Tapatalk