سلام دوستان
میخواستم ببینم راهی هست که بشه تماس موبایل به موبایل ارزونتر با خارج کشور برقرار کرد??!