لطفا یک ورژن دیگه از سایجیک همراه دیتا برام لینک بذارین!
ورژنی که خودتون استفاده کردین و دیتاش جواب داده لطفا!

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk