سلام

کدام یک از اپراتورهای تلفن همراه ایران از A-GPS پشتیبانی میکنند؟

و همچنین کدام یک از اپراتورها از تنظیم ساعت گوشی با ساعت

مرکز مخابراتی پشتیانی میکنند.