4 شهريور 1384 - آی تی ایران - سيم‌كارت‌هاي تلفن‌همراه اعتباري متقاضيان واجد شرايطي كه نام خانوادگي آن‌ها با يكي از حروف "س"، "و"، "ش"،"ز"،"غ" يا"خ" آغاز مي‌شود، در چهاردهمين هفته از وا‌گذاري سيم‌كارت‌هاي تاليا از شنبه پنجم تا پنجشنبه دهم شهريور ماه در هشت مركز در شهر تهران عرضه مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي ‌شبكه‌ي تلفن‌همراه تاليا‌، در چهاردهمين هفته از وا‌گذاري سيم‌كارت تاليا به دليل تقارن يافتن روز جمعه با مبعث پيامبر گرامي ‌*****، در اين روز سيم‌كارت توزيع نخواهد شد.

متقاضيان واجد شرايط براي دريافت سيم‌كارت خود بايد شخصا طي هفته‌ي اعلام شده با دردست داشتن اصل و رونوشت صفحه‌ي اول شناسنامه، گذرنامه‌ي معتبر و يا كارت ملي عكسدار به همراه رسيد پست سفارشي فرم ثبت نام و فيش بانكي 452 هزار ريالي واريزي به حساب 0100555555001 بانك صادرات ايران، شخصا به ايستگاه مربوطه مراجعه كنند.

ساعات كار ايستگاه‌هاي هشت‌گانه عرضه‌ي سيم‌كارت تاليا به طور يكسره از ساعت 8:30 الي 20:30 است و شهروندان براي دريافت هر گونه اطلاعات بيشتر مي‌توانند به ايستگاه‌هاي عرضه‌ي سيم‌كارت يا پايگاه اينترنتي تاليا به آدرس www.taliya.ir مراجعه كنند و يا با شماره‌ي چهار رقمي‌8173 تماس بگيرند.

لازم به يادآوري است ايستگاه شمال يك، واقع در خيابان پاسداران تقاطع اقدسيه، سيم‌كارت متقاضياني كه نام خانودگي آن‌ها با يكي از حروف "و"، "ش" يا "ز" آغاز مي‌شود و يكي از مناطق 1 و 3 و 6 شهرداري تهران را در فرم ثبت‌نام پستي خود اعلام كرده بودند، توزيع خواهد كرد.

اين ايستگاه همچنين سيم‌كارت متقاضياني كه نام خانوادگي آن‌ها با حروف "غ" آغاز شده و يكي از مناطق 1 و6 را به عنوان منطقه‌ي شهرداري خود اعلام كرده بودند، واگذار مي‌كند.

ايستگاه غرب يك تاليا واقع در مجتمع ميلاد نور در شهرك قدس هم اين هفته سيم‌كارت متقاضياني كه نام خانوادگي آن‌ها با يكي از حروف "و"، "غ" يا "ز" آغاز مي‌شود و منطقه‌ي 2 شهرداري را در فرم ثبت نام خود اعلام كرده بودند، عرضه مي‌كند.

اين ايستگاه همچنين سيم‌كارت متقاضياني كه نام خانوادگي آن‌ها با حروف "ش" آغاز شده و منطقه‌ي 2 و5 را به عنوان منطقه‌ي شهرداري خود اعلام كرده بودند را نيز واگذار مي‌كند.

ايستگاه غرب دو تاليا واقع در بزرگراه اشرفي اصفهاني، مركز تيراژه، اين هفته سيم‌كارت متقاضياني را كه نام خانودگي آن‌ها با يكي از حروف "و"، "ز" يا "غ" آغاز مي‌شود و يكي از مناطق شهرداري 5، 21 يا 22 را به عنوان منطقه‌ي خود اعلام كرده بودند، ارائه خواهد كرد .

اين ايستگاه همچنين سيم‌كارت‌هاي متقاضياني كه نام خانوادگي آن‌ها با حرف "ش" آغاز مي‌شود و منطقه‌ي 21 و22 را به عنوان منطقه‌ي شهرداري خود اعلام كرده بودند واگذار مي‌كند.

ايستگاه شرق يك تاليا واقع در خيابان صاحب‌الزمان(عج) تقاطع خيابان‌هاي سراج، دلاوران هم سيم‌كارت‌هاي واجدين شرايطي را كه نام خانوادگي آن‌ها با حروف "و"، "ش"، يا "ز" آغاز مي‌شود و يكي از مناطق 4 و 7 شهرداري تهران را به عنوان منطقه‌ي خود اعلام كرده بودند، ارائه خواهد كرد.

اين ايستگاه همچنين سيم‌كارت متقاضياني كه نام خانوادگي آن‌ها با حرف "غ" شروع شده و منطقه‌ي 3 و4 يا 7 را به عنوان منطقه‌ي خود اعلام كرده بودند، و همچنين سيم‌كارت متقاضياني كه نام خانوادگي آن‌ها با حرف "س" آغاز شده و منطقه‌ي 3 شهرداري را به عنوان منطقه‌ي شهرداري خود اعلام كرده بودند، واگذار مي‌كند.