سلام به دوستان
من امروز رم خریدم و زدم به گوشی
و عکس ها را انتقال دادم به رم
با اینکه عکس ها منتقل شده و حجم رم هم اینو نشون می ده ولی عکسها باز نمیشه
رو کامپیوتر هم منتقل می کنم باز باز نمیشه