سلام
چطور میتونم از قالب یک برنامه کپی بردارم و داخل یک برنامه دیگه استفاده کنم؟