ماساژ سنتی تایلندی بدون استفاده از روغن یا لوسیون انجام می شود. گیرنده در طول درمان لباس پوشیده است. تماس دائمی بین ماسور و ماساژ گیرنده وجود دارد، اما به جای اینکه مالش بر روی عضلات باشد، بدن فشرده و کشیده می شود ، و تکان می خورد.دریافت کننده ماساژ باید لباس های شسته، راحت و ملایم بپوشد . در تایلند، ده ها نفر یا بیشتر افراد ممکن است به طور همزمان در یک اتاق بزرگ ماساژ تایلندی سنتی را دریافت کنند. سبک واقعی ماساژ تایلندی مستلزم آن است که ماساژ تنها با ماساژور و گیرنده ماساژ انجام شود. گیرنده ماساژ در طول زمان ماساژ در موقعیت های بدنی مختلف مانند موقعیت یوگا قرار می گیرد که همچنین تکنیک های ماساژ تایلندی با فشار عمیق استاتیک و ریتمیک ترکیب شده است.
منبع : ماساژ آنلاین