سلام دوستان

من روی گوشی ....... پولی دارم
اینستاگرام چند وقت هست همش باید فعال و غیرفعال کنم ....... رو تا باز بشه

توو تنظیمات حتی رفتم توقف اجباری زدم
بازم باز نمیکنه بعضی وقتا

خیلی اذیت میکنه
راهی هست ؟؟؟