سلام بر اساتید
گوشی Note 4 را چند بار با فشار دادن سه دکمه هم زمان ریست فکتوری کرده ام ولی همچنان قبل از نصب هر نرم افزاری گوشی خاموش می شود.
باتری راهم تعویض کرده ام و شارژ باتری مشکلی ندارد.
به نظرتان بایستی چگونه مشکل را حل کنم؟