سلام
من یە گوشی نوت سە مدل n900w8 رو دارم کە هر کاری کردم بە فور جی وصل نمیشه علیرغم اینکە تو تنظیمات فورجی رو ساپورت میکنە
فریمور و رام عوض کردم تنظیمات کارخانە کردم با سیم دیگە تست کرد نشد
لطفا راهنمایی کنید

Sent from my SM-N900W8 using Tapatalk