سلام من یه نرم افزار آرارم میخوام که وقتی تنظیمش می کنی تا اخر آهنگ انتخابی را بخونه .Alarm N95 فقط یک دقیقه می خونه .اگه نرم افزاری بجز آرارم باشه که این امکان را داشته باشه هم خوبه.ممنون