به گزارش پايگاه خبري موبايلستان به نقل از : نسترن امانی
برخی شاید براین باور باشند که پدران و مادران ما در گذشته که هنوز زندگی ماشینی نشده بود، دغدغه و نگرانی چندان زیادی برای کودکان خود نداشته و نیازی به کنترل شدید فرزندان نبوده است.
به گزارش گروه اخبار خارجی "موبنا" ، اما واقعیت این است که خانواده ها در هر دوره و عصری دغدغه ها و نگرانی های خاصی نسبت به وضعیت کودکان خود داشته اند و برای کنترل فرندان خود محدودیت هایی را برای کودکان و نوجوانان تعیین کرده اند.
از سوی دیگرنسل جدید همواره در ستیز و گریز از محدودیت ها ی تعیین شدهاز والدین خود بوده اند و این ستیز در فرهنگ های مختلف را می توان به تعبیری جنگ بین کهنه و نو دانست.
پیشرفت جامعه ، توسعه و گسترش فناوری های نوین تاثیر بسزایی برهنجارها، ارزش ها و رفتارها ی جامعه بویژه نسل جدید داشته است و این امر موجب پیچیدگی روابط در خانواده ها شده است.
روابط و مناسبات جامعه در گذشته به دلیل امکانات محدود بسیارساده تربودو به تبع آن می توان گفت که کنترل و محدودیت ها ی والدین برای فرزندان نیز ساده و کمتر بوده است .
در قرن 19 کتاب های پر تیراژ به کودکان امکان می داد به اتاق خود پناه برده و سرگرم شوند، در قرن بیستم والدین به دنبال روش هایی برای محدود کردن استفاده کودکان از تلویزیون بودند و اکنون به دنبال محدودیت تلفن همراه و SMS بازی هستند.
امروزه استفاده از تلفن همراه به عنوان یک دغدغه مهم و جدید والدین محسوب می شود که علاوه بر هزینه اقتصادی
هزینه های اجتماعی مختلفی نیز برای خانواده ها درپی دارد.
روش های گوناگونی برای محدودیت استفاده کودکان از تلفن همراه وجود دارد از جمله طرح های اعتباری و مسدود کننده پیام کوتاه در منازل، اما آیا واقعاً محدودیت لازم است؟
سایت "کورانت" در گزارشی در این پیوند اعلام کرد که با توجه به پایین آمدن سن استفاده از تلفن همراه در بین کودکان و تشدید نگرانی های والدین، این پرسش اکنون مطرح است که آیا می توان گفت که جنگی سخت بین والدین و کودکان درخواهد گرفت.
اکنون والدین با وجود سیمکارت های اعتباری استفاده کودکان از تلفن همراه را محدود می کنند و در عین حال این امکان برای کنترل و آگاهی از وضعیت و موقعیت بچه ها هنگام بازگشت از مدرسه ، رفتن به سالن های ورزشی و ارتباط با همکلاسی ها نیز فراهم شده است.
سال گذشته یک موسسه تحقیقاتی نیویورکی مشخص کرد که 38 درصد کودکان 12 و 13 ساله تلفن همراه دارند و میزان استفاده از تلفن همراه در بین کودکان حتی هشت ساله ها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است.
"ریچارد اف هانلی" مدیر برنامه های آموزشی دانشکده ارتباطات دانشگاه Quinnipiac گفت: والدین باید به خود یادآوری کنند که با ظهور هر تکنولوژی جنبه های منفی و مثبت آن بروز پیدا می کند.
"هانلی" افزود: در قرن 19 کتاب های پر تیراژ به کودکان امکان می داد به اتاق خود پناه برده و سرگرم شوند، در قرن بیستم والدین به دنبال روش هایی برای محدود کردن استفاده کودکان از تلویزیون بودند و اکنون به دنبال محدودیت تلفن همراه و SMS بازی هستند.
وی افزود: اما اعمال محدودیت ممکن است نتیجه عکس دهد بخصوص زمانی که کودکان بیشتر از والدین خود از تکنولوژی جدید سر در می آورند و می توانند با دانشی که دارند کنترل های والدین را کاهش دهند و یا اطلاعات نادرست ارایه دهند.
برای مثال اگر والدین کودکان خود را از ارسال و دریافت پیام کوتاه منع یا محدود کنند، کودکان یا نوجوانان به استفاده از پیام آنلاین Facebook یا Twitter روی می آورند.
هانلی در مورد ایجاد محدودیت گفت : والدین باید ارزش مکالمه در محیط واقعی و نه مجازی را به کودکان نشان دهند و. به انها یادآوری کنند که هیچکس با تایپ پیام به دانشگاه نمی رود. اما زیاد هم سخت نگیرید ارسال پیام همان قدر برای فرزندان طبیعی است که تماشای تلویزیون برای والدین عادی است.
اما برخی والدین تلفن همراه را برای فرزندان یک ضرورت می بینند که از سلامت آنها مطمئن شده و بتوانند آنها را کنترل کنند.
توماس دونوهو " استاد دانشگاه ویرجینیا گفت: تمام رسانه ها باید مدیریت شوند.