به گزارش پایگاه خبری موبایلستان به نقل از موبنا

در حالي که قرار بود پیمانکاران اجرای فاز 3 توسعه شبکه تلفن همراه، طی یک سال پروژه Gc ها را به اتمام برسانند، این پروژه وارد چهارمین سال تاخیر خود شد.
از شروع فعاليت پيمانکاران عمومي پروژه موسوم به Gc ها سه سال مي گذرد اما هنوز از اتمام اين پروژه خبری نیست.
پروژه فاز 3 توسعه شبکه ارتباطات سيار که به منظور راه اندازي 4 هزار و 700 سايت Bts تلفن همراه در اوايل سال 84 به سه Gc بهين ارتباط مهر ، خدمات اريکسون و پارس ايراتل سپرده شد، اين پيمانکاران را متعهد کرد تا در ارديبهشت ماه سال 85 اين پروژه را به کارفرما ( اپراتور اول) تحويل دهند اما پس از گذشت این مدت زمان هنوز خبري قطعي از اتمام آن به گوش نمي رسد.
تحليلگران بر اين باورند که با روند کند پيمانکاران عمومي اين پروژه و نيز تحت فشار نبودن اين پيمانکاران از سوي کارفرما براي انجام تمامي تعهدات ،پيش بيني مي شود پروژه پيمانکاران عمومي چهارمين سال تاخير خود را نیز طی کند.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در آخرین نشست خبری خود در سال 86 در خصوص روند انجام این پروژه گفته بود: به پیمانکاران فرصت داده شده است تا تحویل تمامی سایت ها را به پایان برسانند.
وحید صدوقی گفته بود که 82 درصد این پروژه تاکنون به اتمام رسیده است و پیمانکاران از 4 هزار و 700 سایت مورد تعهد، موفق به راه اندازی 3 هزارو 930 سایت شده اند که یک هزار و 222 سایت از این تعداد نیز تایید کیفیت گرفته است.
به گفته وی در توسعه شبکه همراه اول تاکنون 25 درصد Gc ها و 75 درصد پیمانکاران استانی (فاز +3 ) نقش داشته اند.
پیش از این نیز حسن رضوي معاون طرح و مهندسي شرکت ارتباطات سيار پیش بيني کرده بود که پرونده Gc ها تا قبل از پايان سال جاري بسته شود.
وي همچنين با اشاره به فعاليت رو به اتمام پيمانکاران عمومي شبکه تلفن همراه به خبرنگار موبنا گفته بود: Gc بهين ارتباط مهر تاکنون 90 درصد پروژه را تحويل داده است و دو Gc خدمات اريکسون و پارس ايراتل هريک موفق به اجراي بيش از 82 درصد تعهدات خود شده اند.
به گفته وي عدم تملک در برخي شهرها،ممانعت شهرداري در نصب آنتن هاي Bts، هزينه و نبود تجهيزات از جمله مشکلات فعلي اين پيمانکاران بوده و به اين دلايل برخي از مراحل پاياني اين پروژه، به اتمام نرسيده است.