به گزارش پايگاه خبري موبايلستان به نقل از ....... ، کمپانی تحقیقاتی Synovate بررسی هایی را از طرف Telenor انجام داد تا نشان دهد که از میان سه کشور نروژ ، سوئد و دانمارک مردم کدام کشور گران ترین و پیشرفته ترین گوشی های موبایل را خریداری می کنند . نتیجه این تحقیق و بررسی Synovate مشخص کرد که کاربران نروژی بطور متوسط NOK 1868 ، کاربران سوئدی NOK 1762 و کاربران دانمارکی NOK 1247 برای خرید یک گوشی موبایل جدید هزینه می کنند .

بررسی ها همچنان نشان داد که نروژی ها گوشی هایی را که امکانات پیشرفته ای دارد انتخاب می کنند و 53 درصد از گوشی های مردم نروژ بصورت گوشی های رده بالا در نظر گرفته می شود در حالی که این آمار برای مردم سوئد و دانمارک به ترتیب 11 و 34 درصد است .