يكي از دوستان از من خواسته كه يك برنامه نويس سيمبيان در سطح حرفه اي به ايشان معرفي كنم.دوستاني كه تجربيات لازم در اين زمينه دارند ميتوانند به من اطلاع دهند.