تبلیغات
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
 1. #1
  Nima Willson آواتار ها
  درجه
  مدير سابق انجمن
  شماره كاربری
  14364
  نام
  نیما
  نوشته ها
  218
  جزئیات بیشتر...
  تاریخ عضویت
  Jan 2005
  محل سکونت
  Emirates _Dubia _UOWD University

  نتهای آهنگ های آماده برای موبایل زیمنس

  Aan De Oevers Van De Rotte (Dutch Song)
  C3(1/16) P(1/16) C3(1/16) C3(1/8) G2(1/8) E3(1/16) P(1/16) E3(1/16) E3(1/8) C3(1/4) E3(1/16) G3(1/8) G3(1/16)P(1/16) G3(1/16) F3(1/16) P(1/16) E3(1/16) D3(1/8) D3(1/16) P(1/8) D3(1/16) P(1/16) E3(1/16) F3(1/4) E3(1/16)P(1/16) D3(1/16) E3(1/8) C3(1/8) C3(
  1/16) P(1/16) E3(1/16) D3(1/8) P(1/16) G2(1/16) H2(1/16) P(1/16) D3(1/16)C3(1/8)

  Dancing Queen
  E3(1/8) D3(1/8) D3(1/8) D3(1/8) P(1/16) E3(1/8) D3(1/8) D3(1/8) D3(1/8) E3(1/8) C3(1/8) D3(1/16) D3(1/16)C2(1/8) D3(1/16) D3(1/16) H2(1/8) C3(1/16) H2(1/16) A2(1/8) E3(1/8) D3(1/16) D3(1/8) C3(1/8) H2(1/8) C3(1/16)C3(1/8) C3(1/16) C3(1/8) H2(1/8) C3(1/16
  ) C3(1/8) C3(1/8) C3(1/8) D3(1/16) C3(1/8) H2(1/16) H2(1/16) C3(1/8)

  Gimme Gimme Gimme
  D2(1/16) A2(1/16) D3(1/16) P(1/16) D3(1/16) A2(1/16) D2(1/8) P(1/4) P(1/8) P(1/16) D2(1/16) A2(1/16) D3(1/16)P(1/16) D3(1/16) A2(1/16) D2(1/16) E2(1/16) F2(1/16) G2(1/16) A2(1/8)

  Mamma Mia
  C2(1/8) F2(1/8) E2(1/16) F2(1/16) G2(1/16) A2(1/8) P(1/16) F2(1/16) F2(1/16) E2(1/16) F2(1/16) E2(1/16) D2(1/8)P(1/16) G2(1/16) F2(1/16) G2(1/16) F2(1/16) P(1/16) F2(1/16) P(1/16) P(1/16) Ais2(1/16) Ais2(1/16) A2(1/16)F2(1/16) G2(1/16) F2(1/16)

  Money Money
  A2(1/8) H2(1/8) C3(1/8) A2(1/8) H2(1/8) C3(1/8) P(1/4) C3(1/8) A2(1/8) H2(1/8) C3(1/8) P(1/4) H2(1/8) A2(1/8)C3(1/8) C3(1/8) P(1/8) A2(1/8)

  Ring Ring v1.0
  C2(1/8) P(1/8) P(1/16) C2(1/8) P(1/8) C2(1/16) D2(1/16) E2(1/16) F2(1/8) E2(1/16) D2(1/16) D2(1/8)

  Ring Ring v2.0
  C2(1/8) P(1/8) P(1/16) C2(1/8) P(1/8) C2(1/16) D2(1/16) E2(1/16) P(1/16) F2(1/8) E2(1/16) D2(1/16) P(1/16) D2(1/8)

  Ring Ring v3.0
  D3(1/8) D3(1/8) D3(1/16) E3(1/16) Fis3(1/16) G3(1/16) G3(1/16) Fis3(1/16) E3(1/16) E3(1/8) P(1/16) Cis3(1/16)Cis3(1/16) Cis3(1/16) Cis3(1/16) D3(1/16) E3(1/16) Fis3(1/16) Fis3(1/16) E3(1/16) D3(1/16) D3(1/8)

  Thank Your For The Music
  D2(1/8) D2(1/8) D2(1/8) G2(1/16) G2(1/16) G2(1/16) Fis2(1/16) C2(1/16) H2(1/8) E2(1/16) G2(1/8) Fis2(1/8)A2(1/16) G2(1/8) Fis2(1/8) E2(1/16) Fis2(1/16) G2(1/16) H2(1/8) A2(1/8) G2(1/16) Fis2(1/8)

  Waterloo
  H2(1/16) H2(1/16) A2(1/16) A2(1/8) P(1/16) H2(1/16) H2(1/16) H2(1/16) A2(1/16) G2(1/16) G2(1/16) G2(1/16)Fis2(1/16) Fis2(1/16) Fis2(1/16) G2(1/16) G2(1/8) P(1/16) H2(1/16) H2(1/16) A2(1/16) A2(1/8) P(1/16) H2(1/16)H2(1/16) H2(1/16) A2(1/16) H2(1/16) H2(1
  /16) H2(1/16) A2(1/16) G2(1/16) G2(1/16) Fis2(1/16) Fis2(1/16)

  Backstreet Boys: As Long As You
  Gis2(1/16) P(1/16) Gis2(1/8) G2(1/8) F2(1/8) G2(1/8) P(1/4) P(1/8) G2(1/8) G2(1/8) Gis2(1/8) Ais2(1/8) Dis2(1/8)P(1/2) P(1/4) C2(1/8) Dis2(1/8) P(1/8) F2(1/8) G2(1/8) F2(1/8) P(1/8) Dis2(1/8)

  Backstreet Boys: Everybody
  Fis2(1/8) P(1/8) Fis2(1/8) F2(1/8) E2(1/8) Dis2(1/8) D2(1/8) P(1/8) D2(1/8) P(1/8) D2(1/8) E2(1/8) Cis2(1/8)

  Backstreet Boys: Get Down
  A2(1/8) E2(1/8) P(1/8) E2(1/8) F2(1/8) E2(1/8) P(1/8) E2(1/8) Gis2(1/8) E2(1/8) P(1/8) F2(1/8) F2(1/8) E2(1/8)Dis2(1/8) E2(1/8) A2(1/8) E2(1/8) P(1/8) E2(1/8) F2(1/8) E2(1/8) P(1/8) E2(1/8) Gis2(1/8) E2(1/8) A2(1/8) H2(1/8)C3(1/8) P(1/8) H2(1/8)

  Backstreet Boys: Quit Playing Games
  E2(1/8) P(1/8) E3(1/8) P(1/4) Cis3(1/8) P(1/4) P(1/8) D3(1/16) Cis3(1/16) D3(1/8) P(1/4) A2(1/8) P(1/4) P(1/8)D3(1/16) Cis3(1/16) D3(1/8) P(1/4) A2(1/8)

 2. #2
  Nima Willson آواتار ها
  درجه
  مدير سابق انجمن
  شماره كاربری
  14364
  نام
  نیما
  نوشته ها
  218
  جزئیات بیشتر...
  تاریخ عضویت
  Jan 2005
  محل سکونت
  Emirates _Dubia _UOWD University

  پیش فرض

  راهنمای استفاده از نتهای آهنگ
  - صفحه را آماده پذيرش کنيد.

  2- تمام اعداد و علاماتي را که مشاهده مي کنيد روي گوشي شما وجود دارد. فقط بايد به اين نکته مهم توجه داشت که کنار نت هايي که کششي هستند حرف n مشخص شده است. در اين صورت بايد دکمه مورد نظر را چند ثانيه نگاه داريد تا حرف کوچک ( d,a و...)به حرف بزرگ (A,D و...) تبديل شوند. مثلا 5n يعني 5 را چند ثانيه نگه داريد تا g به G تبديل شود و هر جايي که حرف n ديده نمي شود نت به صورت عادي اجرا مي شود يعني با ديدن 5 بايد دکمه 5 را بزنيد. گاهي ممکن است چندين نت پي درپي همگي داراي کشش باشند در اين صورت مجموعه آن نتها (شماره ها) درون پرانتز قرار داده شده و برابر حرف n قرار مي گيرند. بنابراين بايد تمام آن نتها را به صورت کششي طبق دستور اجرا کنيد.
  براي مثال عبارت (504*2≠1…=n) را در نظر بگيريد. براي اجراي ملودي فوق به استثناء علامات ≠ و * و عدد صفر(0) انگشت خود را روي هر دکمه از (1 تا 9) چند ثانيه نگاه داريد.
  توجه: پس از وارد کردن هر نت(زدن هر عدد) روي عدد يا علامت مربوطه نشانه (√) بگذاريد تا اشتباهي رخ ندهد.
  براي مثال خط اول آهنگ هتل کاليفرنيا را در نظر بگيريد:

  8n 9≠ 50 8 508 9≠ 5 n 0 ** 9n≠ 4n0

  به ترتيب زير عمل کنيد:

  8 را چند ثانيه نگه داريد- 9 را فشار دهيد- ≠ را بزنيد- 5 را فشار دهيد- 0 را بزنيد- 8 را بزنيد- 5 را فشار دهيد- 0 را بزنيد- 8 را بزنيد- 9 را بزنيد- ≠ را فشار دهيد- 5 را چند ثانيه نگه داريد-0 را بزنيد- * را فشار دهيد- * را فشار دهيد- 9 را چند ثانيه نگاه داريد- ≠را بزنيد- 4 را چند ثانيه نگه داريد- 0 را بزنيد و به همين ترتيب هر آهنگي را که انتخاب مي کنيد وارد موبايل خود نماييد. 3. #3

  درجه
  عضو جديد
  شماره كاربری
  22729
  نوشته ها
  1
  جزئیات بیشتر...
  تاریخ عضویت
  Jan 1970

  پیش فرض

  با سلام چرا زيمنس سی ایکس 65حروف ک و ی را در دریافت پیام کوتاه درج نمی کنه در ضمن در ارسال ودریافت عکسها با بقیه گوشی ها مثل نوکیا وسامسونگ مشکل داره ؟مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •