طيف سرويس هاي بي سيم پيشرفته در کانادا براي هر نفر گران تر از اين سرويس ها ي مشابه در آمريکا است.

به گزارش گروه پايگاه خبري موبايلستان به نقل از پايگاه اينترنتي "اينتوموبايل"، طيف سرويس هاي پيشرفته بي سيم در کانادا در آخرين مزايده 11/3 ميليون دلار قيمت گذاري شد و در نتيجه قيمت هر مگاهرتز براي هر کاربر در اين کشور 80/0 دلار برآورد مي شود.
اين در حالي است که قيمت هر مگاهرتز سرويس پيشرفته بي سيم براي هر کاربر در آمريکا 54/0 دلار برآورد شده است.
بديهي است که اپراتورهاي کانادايي براي خريد اين طيف ها با يکديگر رقابت مي کنند و معلوم نيست کدام يک از دو اپراتور بزرگ کانادا ، راجرز و تلوس، در اين رقابت برنده مي شوند.
پيش بيني مي شود که سرويس هاي پيشرفته جديدي توسط اين اپراتور ها ارايه شود.
تعداد کل کاربران کانادا 36/19 ميليون نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 99/57 درصد است.
6 اپراتور در کانادا فعال هستند که "راجرز" با 155/7 ميليون مشترک مقام نخست را در بين ديگر اپراتورها دارد.