به گزارش پايگاه خبري موبايلستان به نقل از موبنا- هزينه ثبت نام تلفن همراه اول از سال 1373 تا انتهاي سال 1386 ، بيش از 312 هزار تومان كاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار موبنا به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات خراسان رضوي ، هزينه ثبت نام در سال 1373 شامل حق امتياز (2 ميليون و 900 هزار ريال) ، هزينه اتصال (100 هزار ريال) ، ماليات دولت (يك ميليون و 500 هزار ريال) و جمع كل هزينه ها بالغ بر 6 ميليون ريال بوده است.
اين روابط عمومي تصريح كرد: هزينه ثبت نام تلفن همراه اول در سال 86 با كاهش 312 هزار تومان شامل حق امتياز يك ميليون و 600 هزار ريال ، هزينه اتصال 400 هزار ريال ، توسعه ارتباطات روستايي 400 هزار ريال، ماليات دولت 480 هزار ريال و جمعاً مبلغ ثبت نام 288 هزار تومان بوده است.