به گزارش پايگاه خبري موبايلستان به نقل از موبنا-پايگاه اينترنتي سلولار نيوز اعلام کرد که نرخ رشد بازار و کاربران تلفن همراه در کانادا با کاهش نسبي روبرو بوده و اين امر ناشي از عدم رقابت در بازار ارتباطي اين کشور ذکر شده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي"موبنا"، سلولارنيوزبه نقل از يک مقام اگاه در اين باره افزود: عدم رقابت در بازار ارتباطي اين کشور يکي از دلايل نرخ رشد 8.5 درصدي درتعداد کاربران در عرض 12ماه منتهي به ماه مارس 2008 بوده است.
اين منبع آگاه که نامش فاش نشد ، گفت که براساس جديد ترين آمار در فصل اول سال 2008 ميلادي تعداد کاربران موبايلي در کانادا20ميليون و 350هزار و ضرييب نفوذ آن 6.05درصدي بوده است که اين تعداد کاربر براي يک کشور توسعه يافته بسيار اندک است.
بررسي هاي نشان مي دهد که برگزاري مزايده اعطاي فرکانس تلفن همراه در کانادا باعث تولد دوباره و پويايي بازارهاي موبايلي اين کشور مي شود.
بيانيه دولت مبني بر برگزاري مزايده اعطاي فرکانس 40مگاهرتزي تلفن همراه جنب و جوش رقابت هاي ارتباطي را در بازار ارتباطات اين کشور داغ کرده است.
کانادا 5 اپراتور ارتباطي فعال دارد.