ميزان پذيرش تبليغات موبايلي روبه افزايش است


تبليغات موبايلي طي سال جاري روند روبه رشدي را پشت سر گذاشته و جديدترين بررسي ها در فصل دوم سال جاري ميلادي در هند آمريکا و بريتانيا نشان مي دهد که شمار پاسخ دهندگان به اين نوع تبليغات افزايش يافته است.

به گزارش پایگاه خبری موبایلستان به نقل از پايگاه اينترنتي "اينتوموبايل" با توجه به افزايش تعداد کاربران تلفن همراه در فصل دوم در آمريکا، هند و بريتانيا، تعداد تبليغات تلفن همراه نيز افزايش داشته است.
تعداد کاربران آمريکايي از 251 ميليون نفر در فصل چهارم 2007 به 263 ميليون در فصل جاري (فصل دوم 2008) رسيده و در واقع 10 درصد رشد داشته است.
تعداد پاسخ دهندگان به تبليغات موبايلي نيز در زمان مشابه در اين کشور از 31 درصد به 37 درصد رسيده است.
تبليغات موبايلي در هند به 84 درصد و در بريتانيا به 51 درصد رسيده است.
پيام کوتاه متني کماکان بيشترين استفاده را در تبليغات موبايلي دارد و 74 درصد تبليغات موبايلي را در هند، 48 درصد در بريتانيا و 22 درصد را در آمريکا به خود اختصاص مي دهد.
تبليغات اينترنتي تلفن همراه با 16 درصد پاسخ دهنده، بيشترين استقبال کننده را در بريتانيا دارد و اين آمار در آمريکا 8 درصد و در هند تنها 4 درصد است.
تبليغات راديويي تلفن همراه در هند 40 درصد پاسخ دهندگان را به خود اختصاص داده درحالي که اين درصد در بريتانيا 9 درصد و در آمريکا تنها 3 درصد است.
تحقيقات نشان داده است که مردان جوان بيشتر به تبليغات موبايلي پاسخ مي دهند.