بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد علاوه بر ارايه امكانات فوق، حدود يك سوم از خطوط هوايي جهان امكان برقراري تماسهاي مخابراتي با فناوري جديد "موبايل تلفني" را براي مسافران خود از سال 2007پيش‌بيني كرده‌اند. در اين بررسي كه يكي از مهمترين شركتهاي ارايه‌دهنده خدمات "آي‌تي" براي خطوط هواپيمايي جهان يعني "اس آي تي اي" در ژنو انجام داده است ، مشخص شد خطوط هوايي تلاش مي‌كنند با ارايه خدمات "آي‌تي" در هواپيماها و همچنين ارايه خدماتي اينترنتي براي سفارش بليط، مشتريان خود را افزايش داده و از هزينه‌هايشان بكاهند. علاوه بر امكانات فوق، بسياري از خطوط هوايي جهان به منظور كاهش رجوع مسافران به دفاتر هوايي برنامه افزودن "بار كد" به بليطها را نيز در نظر گرفته‌اند. نتايج اين مطالعه كه مسئولان 200 هوايي برتر جهان در آن حضور داشته‌اند نشان مي‌دهد اغلب خطوط هوايي برنامه راه‌اندازي اينترنت، نامه‌هاي الكترونيكي، خدمات پيغام كوتاه و ارتباطات تلفني موبايل در هواپيماها را براي آينده نزديك پيش‌بيني كرده‌اند.