” محققان سيستم تازه اي را ابداع كرده‌اند كه به صورت خودكار مي‌تواند تلفن همراهي را كه قصد تصويربرداري دارد تشخيص دهد و با ارسال يك پرتو مادون قرمز، تصويري را كه اين دوربين تهيه كرده از بين ببرد. ... “

در گذشته براي جلوگيري از تصوير برداري به وسيله دوربينهاي كار گذاشته شده در تلفنهاي همراه از سيستم هاي انتقال امواج تلفني موسوم به "بلو توث ‪ "Bluetooth‬يا سيستم هاي راديويي براي ارسال پيام به دارندگان تلفنهاي همراه دروبين دار و هشدار دادن در خصوص ممنوعيت عكسبرداري استفاده مي‌شد.

فناوريهاي ديگري كه در اين مورد به كار مي‌رفت متكي به نرم‌افزارهاي خاصي بود كه شخص بايد از قبل ان را در تلفن همراه خود جاي مي‌داد تا بتواند پيامهاي مربوطه را دريافت كند.

اما هيچ يك از اين فناوريها براي بازداشتن افرادي كه مصمم به تهيه تصوير بودند كفايت نمي‌كرد.

به نوشته هفته‌نامه علمي نيوساينتيست يك گروه از محققان در موسسه تكنولوژي جورجيا واقع در آتلانتا پروژه تازه‌اي را در اين زمينه طراحي كرده‌است كه جزييات آن در روز ‪ ۱۲‬سپتامبر (هفته آينده) در كنفرانس بين‌المللي "يوبي كامپ ‪ "UbiComp‬در توكيو ارايه خواهد شد
سامانه پيشنهادي اين محققان متشكل از يك دوربين ويديويي مادون قرمز است كه در اطراف آن حلقه‌اي از پرتوافكن (پروژكتور) هاي مادون قرمز قرار داده شد.
اين پروژكتورها به يك كامپيوتر روي ميزي و يك پروژكتور عادي كه با نور متعارف كار مي‌كند متصلند.

پرتوافكن هاي مادون قرمز همه چيزهايي را كه در يك شعاع ده متري قرار دارند با نور مادون قرمز كه با چشم غير مسلح ديده نمي‌شود روشن مي‌كنند. اين پرتوها ضمنا با پرتوهايي كه از منابع ديگر مي‌آيند مخلوط نمي‌شوند.

دوربين ويدويي پرتوهاي بازتابيده شده از اجسامي را كه در اين محدوده ده متري قرار دارند دريافت مي‌كند و اطلاعات مربوطه را به كامپيوتر انتقال مي‌دهد.

كامپيوتر قادر به تشخيص دوربينهاي درون تلفنهاي همراه است زيرا نوري كه از اين دوربينها بازتابيده مي‌شود درخشانتر از نوري است كه از ديگر اجسام در محدوده ده متري منعكس مي‌شود.

علت اين امر آن است كه در اين دوربينها و نيز همه دوربينهاي ديجيتالي نوعي سنجنده سيلكني كار گذارده شده كه از خاصيت "بازتابش معكوس ‪ "retro-reflective‬براي تهيه تصوير استفاده مي‌كند.

اين سنجنده‌ها نور بازتابيده شده از اجسام را مستقيما به منبع آن باز مي‌گردانند. در حاليكه ديگر سطوح اين نورها را در جهات مختلف پراكنده مي‌سازند. به اين ترتيب نور بازتابيده شده از اين دوربينها از شدت بيشتري برخوردارند.

به محض آنكه كامپيوتر اين قبيل نورهاي بازتابيده شده را كه نشانه وجود دوربين همراه است دريافت مي‌كند به پروژكتور معمولي فرمان مي‌دهد كه پرتوي با سطح مقطع ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬سانتيمتر متشكل از نور عادي چشمك زننده و تغيير رنگ دهنده، به سمت دوربين تلفن همراه ارسال كند.

اين امر موجب مي‌شود تصاوير تهيه شده به وسيله دوربين محو و سفيد شوند. زيرا نور سنج دوربين نمي‌تواند خود را با نور متغيري كه دريافت مي‌كند تطبيق دهد و به اين ترتيب تصوير نهايي خراب مي‌شود.

به گفته جك برازيل از شركت هيولت پاكارد كه در زمينه فناوريهاي تقويت كننده حريم خصوصي تحقيق مي‌كند، طرح پيشنهادي درخور توجه است زيرا نخستين مورد است كه از خاصيت بازتاب-معكوس دوربينهاي ديجيتالي و تلفنهاي همراه استفاده مي‌كند.

اما به اعتقاد اين محقق اين سيستم با برخي محدوديتها همراه است زيرا به عنوان مثال ممكن است در نزديك يكي از اشياي حفاظت شده جرمي رخ دهد و در همان حال شاهدي قصد داشته باشد از وقوع جرم مدركي تصويري تهيه كند. در اين حال اين سيستم چنين امكان كمياب يا منحصري را از بين مي‌برد.