تحقيقات جديد نشان مي‌دهد درحالي كه تعداد طرفداران دستگاه‌هاي پخش فايلهاي ديجيتالي موسيقي(ام پي تري پلير) روز به روز افزايش مي‌يابد، اين تجهيزات مي‌توانند سبب كاهش توانايي شنوايي انسان شود.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از ايرنا،‌ گوشي‌ها يا "هدفون"هاي كوچك اين تجهيزات كه درون گوش قرار گرفته و كاربران معمولا ساعتها با درجه صداي زياد از آنها براي گوش كردن به موسيقي استفاده مي‌كنند، مي‌توانند در بلند مدت به شنوايي انسان آسيبهاي جبران ناپذيري وارد كنند.

محققان دانشكده پزشكي دانشگاه "هاروارد" در مطالعه‌اي جديد متوجه شدند هرچه هدفون داراي ابعاد كوچكتري باشد، خطرات بيشتري را براي گوش كاربران به دنبال خواهد داشت و اين درحالي است كه اغلب تجهيزات "ام‌پي‌تري پلير" با هدفونهاي كوچك كه درون گوش جاي مي‌گيرند، عرضه مي‌شوند.

به گفته محققان، هدفونهاي كوچك دستگاه‌هاي "ام پي تري پلير"، نظير دستگاه "آي پاد" شركت "اپل"، امواج صوتي با شدت صدايي تا ‪ ۹‬دسي‌بل بيشتر از شدت صداي هدفونهاي بزرگ معمولي كه روي گوش قرار مي‌گيرند، به گوش كاربران ارسال مي‌كنند كه اين امر مي‌تواند سبب آسيب ديدن گوش كاربران شود.

از سوي ديگر، از آنجا كه هدفونهاي كوچك نمي‌توانند مانع از ورود صداهاي محيط به گوش كاربر شوند، كاربر معمولا تلاش مي‌كند با زياد كردن شدت صدا اين مشكل را برطرف كند كه افزايش صدا نيز بر شدت آسيب ديدگي شنوايي انسان مي‌افزايد.

امروزه ده‌ها ميليونها نفر در سرتاسر جهان از دستگاه‌هاي "ام‌پي‌تري پليري" استفاده مي‌كنند كه با برخورداري از گنجايشهاي بالا و باتري‌هايي با طول عمر زياد، مي‌توانند ساعتها بدون وقفه و با صدايي بلند براي كاربر موسيقي پخش كنند كه اين روش گوش دادن به موسيقي مي‌تواند سبب آسيبهاي جبران ناپذير در قوه شنوايي انسان شود.