به گزارش پایگاه خبری موبایلستان به نقل از موبنا تلفن همراه در ایران 14 ساله شده و از یک کالای لوکس و به اصطلاح باکلاس به وسیله ای مصرفی برای مشترکان مبدل گشته است . وسیله ارتباطی مفیدی که کارآیی خاص خود را به اثبات رسانده و موجب صرفه جویی در وقت و انرژی کاربران خود شده است .
این وسیله مفید در کشور ما مشکلات و مسایل مربوط به خود را هم همراه با مزایا و امتیازات ویژه اش به دنبال دارد . از جمله این مشکلات تاخیر در دریافت قبوض تلفن همراه است که مشترک را ناگزیر می سازد از بیم قطع شدن گوشی خود همه برنامه هایش را کنار بگذارد تا خود را به باجه بانکها برساند.
البته باید پذیرفت ، این کار درستی است که همراه اول با ارسال پیامک صورتحساب ، مشترک را از هزینه مکا لماتش باخبر می سازد اما از آنجا که خدمات الکترونیک در میان شهروندان ما هنوز اعتبار لازم را ندارد ، اکثریت قریب به اتفاق آنان ترجیح می دهند که قبوض تلفن همراه خود را از طریق پست دریافت کنند تا در صورت نیاز مدرک پرداخت آن را داشته باشند !
این فقدان اطمینان مسبوق به سابقه است و به آنجا باز می گردد که برخی از مشترکان مزه قطع شدن تلفن همراه خود را پس از پرداخت الکترونیکی آن چشیده اند به این معنا که با وجود پرداخت هزینه های تعیین شده در پیامک ارسالی از همراه اول باز هم تلفن مشترک قطع شده و پس از دوندگیهای بی مورد مشخص می گردد که پول پرداختی با تاخیر به حساب شرکت واریز شده است .
به منظور حل چنین معضلی بسیاری از مشترکان پیشنهاد می کنند مادامی که استفاده از خدمات الکترونیک در کشور ما نهادینه نشده، بهتر است که همراه اول همچنین شرکت پست هماهنگی بیشتری بعمل آورند و در ارسال قبوض تسریع داشته باشند. به این ترتیب که قبوض تلفن همراه تا حد امکان زودتر از موعد مقرر در اختیار پست قرار بگیرد و شرکت پست هم با ارجحیت و اولویت آنها را به مشترکان برساند.
روشن است که سایر کشورها در چهار گوشه گیتی ، هر کدام در سطوح مختلف و با گستردگیهای متفاوت به سوی استفاده از خدمات الکترونیک در حرکت هستند اما تا آن زمان که استفاده از این پدیده در کشور ما همه گیر شود، بهتر است که از ظرفیتها و توانمندیهای خود استفاده بهینه کنیم هر چند که چنین روشهایی به نظر کهنه و منسوخ به نظر برسند.