به گزارش گروه Gsm، کمیته امنیت معاملات در آمریکا 14 نفر از دلالان داخلی را به دلیل ارسال و دریافت Sms های حاوی اطلاعات محرمانه تجاری از طریق سیم کارت های اعتباری جریمه کرده است.
طبق بررسی هایی که انجام گرفته از سال 2001، 8 مرکز امنیتی، 2 کارگزار و یک شرکت تجاری، هزاران معامله غیر قانونی انجام داده اند و از این طریق اطلاعات داخلی را منتقل کرده و میلیون ها دلار سود غیر قانونی داشته اند.
علت اصلی وقوع این عمل فرار کردن شرکت ها از مالیات های دولتی می باشد.