بر اساس آخرين آمار، تعداد مشترکان تلفن همراه در جهان به دو ميليارد نفر رسيد. :w00t:

با در نظر گرفتن اين واقعيت که کل جمعيت کره‌ي زمين در حال حاضر برابر با ‌٥/٦ ميليارد نفر مي باشد، مي توان گفت از هر سه نفر از جمعيت کشورهاي جهان يک نفر داراي تلفن همراه مي باشد.

در عين حال محققين اشاره مي کنند تعداد واقعي مشترکان تلفن همراه کمي پايين تر از اين ارقام است چون از يک طرف افرادي وجود دارند که به طور همزمان از خدمات چند شرکت تلفن همراه استفاده مي‌کنند و از طرف ديگر تعدادي از شماره هاي تلفن هاي همراه تا به حال مورد استفاده قرا نگرفته اند.

به اعتقاد کارشناسان وجود دو ميليارد مشترک تلفن همراه در جهان رويدادي بسيار مهم مي باشد.

گفتني است در سال هاي اخير تعداد مشترکان تلفن همراه در کشورهاي چين، هند، اروپاي شرقي، آمريکاي لاتين و آفريقا به مراتب افزايش يافته است.