پایگاه خبری موبایلستان به نقل از موبنا - نايب رييس کانون سراسري دفاتر خدمات ارتباطي کشور گفت: از هر 10سيمکارت واگذار شده توسط اپراتور ايراني خارجي ام تي ان –ايرانسل حداقل سه تا چهار سيمکارت در شبکه فعال نشده است.
زهير طيب در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بيان اينکه "ريزش سيمکارت هاي اعتباري ايرانسل بالا است" ، اظهار داشت: سيم کارتهاي فعال اعتباري ايرانسل در زمان حاضر نزديک به چهار الي پنج ميليون است و اگرچه ميزان واگذاري سيمکارت اين اپراتور از اين آمار بيشتر است ولي به دليل مشکلات گوناگون اين سيمکارت ها فعال نيستند و از کار افتاده اند.
وي با بيان اينکه "خدمات پس از فروش اپراتور خارجي ايراني ام تي ان - ايرانسل شرايط مناسب را براي کاربران اين اپراتور فراهم نکرده است " ، ادامه داد: خدمات پس از فروش ايرانسل داراي نقاط ضعف بسياري است و کاربران از خدمات اين اپراتور راضي نيستند.
طيب با بيان اين که "اپراتور دوم امکان رفع مشکلات مشترکان خود را به دفاتر خدمات ارتباطي ارايه نداده است "، اظهار داشت: تمامي خدمات اپراتور اول در دفاتر انجام مي پذيرد و مشکلات مشترکان اين اپراتور به راحتي قابل حل است.
طيب ادامه داد: همراه اول در يک دوره زماني مشخص در حدود سه الي چهار ميليون سيمکارت اعتباري با قيمت 12 هزار تومان واگذار کرد که در طول اين مدت فعاليت دوساله ايرانسل را از لحاظ کميت پشت سر گذاشت.
پيش از اين نيز گفته شده بود تنها شش ميليون از سيمکارتهاي واگذار شده توسط اپراتور دوم در شبکه ثبت مالکيت شده و مابقي آن بي نام و نشان است.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان سال جاري به ايرانسل مهلت داده است که تکليف وضعيت سيمکارت هاي بدون هويت خود را روشن سازد.
اپراتور دوم حدود 13ميليون سيمکارت واگذار کرده است که 98 درصد آنها را سيمکارتهاي اعتباري تشکيل مي دهند.