پایگاه خبری موبایلستان به نقل از موبنا - سرپرست دفتر طيور و زنبور عسل وزارت جهاد كشاورزي گفت: حدود 50 درصد از پرندگان وحشي به علت گسترش امواج تلفن همراه از تهران خارج شده اند .
به گزارش خبرنگار موبنا حسين دماوندي .... در حاشيه همايش غذاي حلال ، در جمع خبرنگاران عنوان کرد که مهاجرت اين تعداد از پرندگان از تهران به اين شکل بي سابقه است و افزود: امواج آنتن هاي تلفن همراه تاثير مستقيم در مهاجرت پرندگان داشته است.
وي تصريح کرد: براي حل اين مساله ، سازمان محيط زيست و شركت ارتباطات سيار بايد به صورت مشترك ، موضوع را بررسي كنند.
وي گفت: آلودگي هوا و بيماري نقشي در مهاجرت پرندگان نداشته چراکه تغيير محل زندگي پرندگان به عوامل فيزکي محيطي مرتبط است.