پایگاه خبری موبایلستان به نقل از موبنا- معاون فني - مهندسي شرکت ارتباطات سيار دولتي گفت: همراه اول ميزان اجاره بهاي محل نصب آنتن هاي BTS را بر اساس نظرات کارشناسان دادگستري پرداخت مي کند.
حسن رضوي در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهارداشت: همراه اول در خصوص تعيين ميزان اجاره بهاي محل نصب آنتن هاي BTS در مناطق نقشي ندارد.

وي با بيان اين که "ميزان اجاره بهاي سايت ها در مناطق مختلف ، متفاوت است"، ادامه داد: سه کارشناس دادگستري بر اساس نوع منطقه ميزان اجاره بهاي آنتن هاي BTS را تعيين مي کنند و همراه اول موظف است براساس نظرات آنان اجاره را به مالکين پرداخت کند.
وي با اشاره به اين که قرار دادهاي همراه اول در اين زمينه از سه سال کمتر نيست ، انعقاد قرارداد کمتر از سه سال را براي شرکت ارتباطات سيار دولتي باصرفه ندانست.
پيش از اين مدير روابط عمومي شرکت مخابرات ايران گفته بود که مخابرات ماهانه بين 150 تا 600هزار تومان براي آنتن هاي BTS تلفن همراه اجاره بها پرداخت کرده و از هيچ فضاي رايگاني براي نصب آنتهاي BTS استفاده نمي کند.
همچنين با استناد به ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شده ، شهرداري بر مبناي ضريب کاربري ، ارتفاع ساختمان، عرض معبر و قيمت منطقه اي مصوب دکل هاي نصب شده مخابراتي، عوارض دريافت خواهد کرد.
بر اساس تبصره 1 اين لايحه ، عوارض مذکور حداقل 400هزار ريال و حداکثر چهار ميليون ريال محاسبه خواهد شد.
همراه اول بيش از يک هزار و 200آنتن BTS در سطح شهر تهران نصب کرده است و شمار مشترکان تهراني داراي تلفن همراه اپراتور اول بيش از هفت ميليون نفر برآورد مي شود.